Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af husene skal overholde Lokalplan nr. 63.

Grundprincippet er, at det skal tilstræbes at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der opnås et bygningsudseende, der ikke bryder med bebyggelsens karakter.

Ved vedligeholdelse af bebyggelsen skal det tilstræbes, at denne fremtræder med oprindelig udformning og farve. For dobbelthusenes vedkommende skal der ligeledes tilstræbes en samtidighed i arbejdets udførelse, således at bebyggelsen fremtræder med et ensartet udseende.

Til de praktiske aspekter af vedligeholdelsen er der god hjælp at hente hos Center for Bygningsbevaring i Raadvad, som i mange år har forsket i vedligeholdelse af ældre bygninger. Der er link til flere af Centrets anvisninger nedenfor.

Se også FAB’s linksamling med flere nyttige links til afklaring af juridiske og praktiske forhold i bygge- og vedligeholdelsesarbejdet.

Betingelser

Vejledninger og anbefalinger viderebringes som inspiration og hjælp til vedligeholdelse af vores bygninger.
Læs venligst første afsnit af FAB’s websted Vilkår og betingelse, vedrørende ansvarsfraskrivelse.
Ved vedligeholdelses- og byggeopgaver må der altid tages udgangspunkt i den konkrete situation, med assistance fra relevant fagkundskab og kontakt til offentlige myndigheder såfremt gældende lovgivning foreskriver dette.

Klik på billederne for at læse artikler om emnerne