Sokkel

<< Tilbage til vedligeholdelse

Husenes sokler skal altid være sorte.

Husene er bygget på muret fundament (dvs. mursten og mørtel). Fugtspærrelaget i bjælkelagets højde der består af et lag asfalt – påført i flydende form – er ikke længere vandtæt. Derfor har husene i dag problemer med opstigende fugt og deraf følgende udskillelse af mursalte. En af soklens vigtige funktioner er at udskille disse salte, så de ikke trækker længere op i murværket. Herom kan læses mere i anvisningerne fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad:

Ved udførelse af en ny sokkel skal man iagttage 2 forholdsregler. Den første er at udførelsen af sokkelpudset skal foregå i en frostfri periode og den anden, at der skal gå 3-4 måneder (hærdning) fra pudsning til overfladebehandling (maling) foretages. Overfladebehandlingen, der skal være diffusionsåben (må ikke være vandtæt), kan foretages med enten (sort) kalkfarve, en ren silikatmaling eller en trætjære. Fordelen ved anvendelse af kalkfarve er, at den – som den eneste af de tre – ikke bliver tættere for hvert lag, der påføres!

<< Tilbage til vedligeholdelse