Vejlaget FAB

Vejlaget FAB på Frederiksberg startede i 1898 som Frederiksberg Arbejderes Byggeforening, der kom til at omfatte husene langs Frihedsvej, Lighedsvej, Broderskabsvej og Folkets Allé samt husene på Jyllandsvej nr. 23-25 & 26-38 og Kronprinsensvej nr. 53-61 & 48-54.

Ved bebyggelsens overgang til selveje i 1922 nedlagdes byggeforeningen og i stedet oprettedes Grundejerforeningen F.A.B.

Siden 1944 har foreningens navn været Vejlaget F.A.B. – idag Vejlaget FAB (som også omfatter adresserne Peter Bangs Vej 33 og Jyllandsvej 19 C).

Vejlaget FAB er organiseret som en forening, der har til formål at varetage vedligeholdelsen af de til FAB hørende vejarealer med deri værende kloakker og tilhørende beplantning samt i øvrigt at varetage de fælles interesser medlemmerne kan have.

Finanseringen af vedligeholdelse afholdes af et årligt kontingent, der betales af alle medlemmer. 
I denne forbindelse er det interessant at bemærke, at et medlem defineres som ejeren af et enkelthus eller et halvt dobbelthus. I de tilfælde, hvor en sådan bolig (matrikel) deles af flere parter er disse fælles om én part i medlemsskabet – såvel hvad angår betaling – som stemmeret.

Foreningen afholder én årlig ordinær generalforsamling og har en bestyrelse på tre medlemmer samt to revisorer, der reviderer foreningens regnskab.

Udover disse formelle funktioner plejer vejlaget også flg. traditionsrige årlige begivenheder:

  • en sommerfest (vejfest), som afholdes på grundlovsdag.
  • en boulesturnering, der afholdes i forbindelse med vejfesten.
  • en fastelavnstøndeslagning – både for børn og voksne.
  • et loppemarked, hvor beboere – også udenfor FAB kan deltage.

Således sikrer Vejlaget FAB fortsat de tanker om fællesskab og solidaritet, som i 1898 var en nødvendig drivkraft i arbejderklassens kamp for ligestillelse i det dengang frembrydende industrielle bysamfund.

På siden Dokumenter, kan registrerede brugere se og hente:

  • Vejlaget FAB’s vedtægter
  • Referater fra generalforsamlinger
  • Regnskaber