Lokale Byggeforeninger

Det område vores byggeri ligger i har været et naturligt valg for flere andre byggeforeninger pga. forskellige omstændigheder:

  • Den landlige karakter, med deraf følgende sundere atmosfære
  • Beliggende på grænsen til byzone og derfor af mere eller mindre byggemoden karakter
  • Beliggenhed op til jernbaner med deraf følgende billige grundpriser
  • Nærhed til flere store arbejdspladser såsom Carlsberg, F.L. Smidth, Frederiksberg Gasværk, Frederiksberg Glasværk og mange flere

Der ligger faktisk 9 byggeforeninger i vores område, som blev oprettet omkring år 1900 eller i starten af 1900-tallet.

Initiativet til byggeforeninger blev støttet af en enig Rigsdag, ikke kun moralsk, men nok så vigtigt også økonomisk med billige statsgaranterede byggelån.

Nogle af byggeforeningerne fik kun lov at bygge med kommunal tilbagekøbsret; dvs. Kommunen havde og har ret til – til enhver tid – at købe grunden tilbage og – for at det ikke skal være løgn – til den oprindelige salgspris (ca.1500-2000 kr. pr. grund!). 

Medlemmer hæftede solidarisk i byggeforeningen for de optagne lån indtil de var betalt ud og husene overgik til selveje – typisk efter 20 års afdrag på de statsgaranterede lån.

Interesserede kan evt. læse mere om emnet:

Klik på billederne for at læse om de lokale byggeforeninger