Facadefotos

Som led i lokalplanens overordnede mål – at bevare bebyggelsens arkitektoniske og miljømæssige karakter – har vi fundet det værdifuldt at registrere bebyggelsen set fra vej med jævne mellemrum (5 år). Fotograferingen foregår på én dag i april måned – så vidt muligt – efter evt. snedække og før løvspring.
For nuværende er der facadefotos fra 2005, 2010 og 2015. Alle facadefotos af Kurt Smith.

Facadefoto galleri

  1. Vælg en vej, eller en hustype.
  2. Vælg et enkelt år, eller alle år.

Husene er registreret således, at man for hver vej starter ved vejens laveste ulige nr. (på venstre hånd) og bevæger sig langs vejens ulige nr. indtil vejen ender, og følger de lige nr. tilbage til udgangspunktet. Herefter vises hjørneplacerede huse set fra tilstødende vej(e).
BV: Broderskabsvej, FA: Folkets Allé, LV: Lighedsvej, FV: Frihedsvej, JV: Jyllandsvej, KV: Kronprinsensvej, PBV: Peter Bangs Vej

Klik på billederne for at se en større udgave og naviger med tastaturet (← og →), eller ‘swipe’ på smartphones og tablets.