Originale tegninger

Hovedtegningerne til de 7 hustyper blev fremstillet i 1. halvdel af marts 1899, og tegningerne til vaskehusene i løbet af januar 1900. Der er tilsyneladende 5 hovedtegninger: én for hver af dobbelthustyperne I, II og III, én for dobbelthustyperne IV og V og én for enkelthustyperne VI og VII samt én samlet tegning for vaskehustyperne I-VI.

Ét sæt af disse tegninger blev sendt til godkendelse og senere opbevaring på den kommunale bygningsmyndighed og ét eller flere sæt blev sandsynligvis slidt op under arbejdet på byggepladsen. Der har formodentligt også eksisteret en del detailtegninger, som nærmere foreskrev den håndværksmæssige udførelse.

De tegninger, der nu opbevares af Kommunen er offentligt tilgængelige på det elektroniske byggesagsarkiv (materiale fra 1854 til 2007). Originalerne er udført på kalkepapir som har været foldet, og følgelig knækket flere steder, så de fremtræder i dårligt bevaret tilstand.

Da Kjeld de Fine Licht lavede bogen, “En arbejderkoloni på Frederiksberg” var disse tegninger allerede i 1977 så slidte og medtagne, at han valgte selv at udføre aftegninger til bogens illustrationer.

PDF-versionerne herunder er fremstillet ud fra de bedst bevarede bygningstegninger fra FAB’s arkiv, fra Frederiksberg Kommunes elektroniske byggesagsarkiv samt fra Sveriges Arkitekturmuseum i Stockholm, hvor en af tegningerne af uransagelige grunde er havnet.

Hustype I
Hustype II
Hustype III
Hustype IV & V
Hustype VI & VII
Vaskehuse