Hustyper

Husene, der er tegnet af arkitekterne Gotfred Tvede og Olaf Schmidth, er designet efter terningformen. Dette ses lettest ved at betragte et enkelthus, hvor længde, bredde og højde på tagryg alle er 9 enheder af 1½ alen = 13½ alen = 8,47 m. Ved at sætte to terninger sammen fremkommer dobbelthuset, og ved at dreje terningen med husets indre i forhold til længdeaksen fås de forskellige hustypers planer med indgang i facaden eller gavlen. Modulet frembringer de forskellige variationsmuligheder.

Dobbelthusene findes i 5 forskellige typer. Der skelnes mellem typerne I og III, der begge har indgang i facaden og typerne II, IV og V, der alle har indgang i gavlen. Type II og IV har identiske facader og næsten ens gavle.
Enkelthusene findes i 2 typer. Type VI, der har indgang i facaden beliggende mod vej og type VII, der har indgang i gavlen beliggende vinkelret på vej.

Man kan læse mere om hustyperne i vores bøger – især jubilæumsbogen.

Billeder af samtlige huse, sorteret efter hustype, kan ses i samlingen af facadefotos.

Hustype I

Hustype II

Hustype III

Hustype IV

Hustype V

Hustype VI

Hustype VII