Tag

<< Tilbage til vedligeholdelse

Ifølge lokalplanen skal der til tagflader anvendes røde uglaserede vingetegl.

Der anvendes 7 rækker på mansarden. På tagfladen var der oprindeligt 20 rækker, men der er kun plads til 16 rækker med moderne tegl.

Tagryg og -grater er oprindeligt udført ved, at man har lagt tagsten med afskåren vinge med bagsiden opad, så de små tappe var synlige og samtidig forskællet disse tagkanter med mørtel. Således opnåede man et solidt og let udtryk på samme tid.

Se videoer om tagarbejder på Byggefilm.dk

<< Tilbage til vedligeholdelse