Facader

<< Tilbage til vedligeholdelse

Facader skal fremstå med vandskurede og hvidmalede overflader.

De huse, der før lokalplanens ikrafttrædelse havde anden farve end hvid, skal dog kun males hvide ved farveskift.

Hvis der anvendes indfarvet mørtel, skal denne efter vandskuring bemales.

Oprindeligt var facaderne kalkede, og denne behandling kunne holde op til 7 år før den skulle gentages. Men i nyere tid anvendes andre produkter med større holdbarhed – f.eks. silikatmaling, som udført rigtigt kan holde op til 20 år – eller mere. Der findes silikatprodukter som tilnærmesvis giver samme smukke matte overflade som kalkningen. Desværre findes der også andre facademalinger som – dels ikke giver kalkens smukke overflade – dels har ringe holdbarhed med revner og afskalning til følge.

Sætningsrevner over døre og vinduer opstår desværre med jævne mellemrum pga. de murede fundamenters stadige bevægelser og kan næppe endegyldigt repareres. Så facaderne kræver i større eller mindre omfang en løbende vedligeholdelse.

Læs mere i anvisningerne fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad:

Se videoer om facadearbejder på Byggefilm.dk

<< Tilbage til vedligeholdelse