Skorsten

<< Tilbage til vedligeholdelse

Hovedskorsten opføres efter original tegning og vandskures.

For at overholde lokalplanens bestemmelse om at man ikke må ændre på bebyggelsens ydre karakter, skal man i tilfælde af nedlæggelse af hovedskorstenen, opføre en attrap. 

FAB´s køkkenskorstene er for længst nedlagte pga. manglende anvendelse. Der er nu kun én tilbage (2011).

Skorstenene på vaskehusene er ikke nævnt i lokalplanen. De fleste eksisterer ikke mere pga. udtjent formål, men der findes et lille antal tilbage (2011).

Hovedskorstene og skorstene på vaskehuse var oprindeligt udført med 4 spidser (kamtakker) på toppen. Disse kamtakker er blevet genskabt på mange af de nyrenoverede huse. 

Bemærk, at skorstenen på tegningen vender modsat skorstenen på billedet.
På hustyperne II, IV & V er skorstenens smalle side parallel med rygningen. (tegningen).
På hustyperne I, III, VI & VII er skorstenens brede side parallel med rygningen (billedet).
Se hustyper og de originale tegninger.

<< Tilbage til vedligeholdelse