Vinduer

<< Tilbage til vedligeholdelse

Vinduespartier i gavl- og facadesider mod vej skal være hvidmalede småsprossede vinduer som oprindeligt.

Sprosserne i vores vinduer er med til at give husene det smukke palæpræg, som vore arkitekter i sin tid prioriterede højt. De oprindelige tynde sprosser bør bibeholdes, da de er afgørende for facadernes lette karakter.

I vinduernes yderste glaslag accepterer Kommunen kun ægte sprosser. De såkaldte ”snydesprosser” accepteres ikke.

Kommunen accepterer ikke ændring af størrelse på vinduespartier i gavl- og facadesider mod vej. Kommunen har i nogle tilfælde givet tilladelse til at viduespartier der vender væk fra vej kan ændres til en dør, når den oprindelige bredde bibeholdes.

De oprindelige vinduer i byggeriet var 1-lags vinduesrammer, men nutidens vinduer skal også være isolerende. Isolering af palævinduerne kan opnås på forskellige måder:

  • Den ældst anvendte metode er at montere tætsluttende forsatsvinduer bag palævinduerne – de tager udover plads – også noget af det indfaldende lys.
  • En nyere metode er at forsyne palævinduerne med koblede forsatsrammer, som fylder mindre og tager mindre lys.
  • En metode af ny dato er, at man laver forsatsruden uden ramme – et stykke glas, hængslet direkte på ”palærammen” – så afstanden mellem glaslagene bliver minimal. Denne løsning fylder meget lidt og tager intet af det indfaldende lys.

Renovering af de originale palævinduer kan anbefales, da kvaliteten af det gamle træ (fra før år 1900) stadig er så høj, at det kan betale sig at investere de arbejdstimer det kræver. 

Se også FAB’s linksamling for producenter og rådgivning.
Se videoer om viduesarbejder på Byggefilm.

<< Tilbage til vedligeholdelse