Udhuse

<< Tilbage til vedligeholdelse

Udhuse, garager og carporte må ikke opføres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

De oprindelige vaskehuse – normalt til deling mellem 2 eller 4 familier – eksisterer stadigvæk i mere – eller mindre ombygget tilstand. Den del af vaskehusene (wc- og brændeskure) der var opført af træ havde begrænset holdbarhed. Dette forhold har skabt anledning til opførelse af murede udvidelser.
Vaskehusene er ikke nævnt specielt i lokalplanen, men er selvfølgelig, som alle andre elementer i byggeriet omfattet af denne.

Kvarterets beboere har gennem tiderne opført adskillige tilbygninger for at få mere udhusareal.

<< Tilbage til vedligeholdelse