Døre

<< Tilbage til vedligeholdelse

Døre og dørpartiers udseende skal fremstå som oprindeligt og males i overensstemmelse med bygningens karakteristika.

Hoveddørene i alle hustyper undtagen III er omgivet af en kapitæludsmykning med to søjlekapitællignende sten i siderne og en topsten øverst, alle udhugget i sandsten (riffelhugget) og indmuret i facaden. Disse var oprindeligt umalede, så man kunne opleve den grålige naturstens overflade.
Hoveddørene i hustype III har ikke vinduesbue over døren, men er i stedet udsmykket med et umalet trekantet facadebånd. 
Konsekvensen i arkitekturen er at hoveddøren har bue, hvis den sidder under en lille trekantet frontispice, mens den har trekantet facadebånd, hvis den sidder under en lille buet frontispice. 
Nogle døre har fået lavet kragbånd under kapitælerne, der giver en “søjlevirkning” – og for nogle “buede” hoveddøres vedkommende – er kragbåndet også ført rundt imellem kapitæler og topsten, med en “portalvirkning” til følge.

Hvad angår farve mener nogle, at hoveddørene oprindeligt var malet grønne, men i dag ser vi mangfoldige individuelle løsninger både med hensyn til bemaling og udsmykning.

De originale hoveddøre, som der stadig (2011) eksisterer mange eksemplarer af i vores byggeri, er også værd at bevare. En sådan dør kan skilles ad i alle sine bestanddele, repareres og samles igen.
Hvis man vælger at få lavet en ny hoveddør fra grunden, er det vigtigt, at man giver producenten en tegning med de originale mål.
I Kjeld de Fine Lichts bog, “En Arbejderkoloni på Frederiksberg” har man på side 90 en ganske præcis tegning af en hoveddør, udført af ham selv i 1976 – denne kan nedenfor downloades i PDF-format. Tegningen er dog ikke målsat, og må derfor forsynes med præcise mål, som hvad angår hoveddimensionerne må efterprøves af firmaet, der har ansvaret for at døren passer præcist.
Endelig kan man prøve at efterlyse en original FAB-hoveddør på denne websides “Opslagstavlen”, idet der stadig (2011) findes opbevaret enkelte bevaringsværdige eksemplarer, “reddet” fra en totalrenoverings affaldscontainer.

<< Tilbage til vedligeholdelse