Hegn

<< Tilbage til vedligeholdelse

Hegn mod vej skal enten udføres som de oprindelige stakitter eller som levende hegn.

Da vi ved, at de oprindelige stakitter var rødmalede (man hentede svenskrød maling gratis hos formanden) sigter lokalplanen nok mere til formen end farven.

Se TV2’s Godt begyndt på tur om opførelse af originalt stakit.

TV2: Godt begyndt på tur – Folkets Allé, stakit og vinduer (12:28)

De lave stakitter giver indblik i de mange smukke forhaver.

Tidligere var det tilladt at lave mure, plankeværker, raftehegn etc. ud mod vej – og det er det altså ikke mere ifølge lokalplanen.

Da vore fortove er smalle, er det vigtigt, at hæk og hegnbeplantning mod skel (og vej) ikke rager frem foran skellinjen.

<< Tilbage til vedligeholdelse