Beplantning

<< Tilbage til vedligeholdelse

De eksisterende træer på de af lokalplanen omfattede veje må ikke fældes eller beskæres, medmindre Kommunalbestyrelsen har givet tilladelse hertil. Træer i området, der er mere end 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Store og dermed gamle træer er med til at give området karakter – tænk blot på vores vejtræer.

Bemærk, at det også er nødvendigt at ansøge om tilladelse til fældning af et gammelt træ, hvis dette er sygt og dermed evt. i fare for at vælte.

<< Tilbage til vedligeholdelse