Elbilsudvalget

På årets generalforsamling blev det besluttet, at der skulle nedsættes et elbilsudvalg, hvor alle med interesse for emnet kunne deltage. Vi har i løbet af året afholdt to møder i udvalget, hvor der har været gode diskussioner omkring sikre, æstetiske og praktiske løsninger for husejere, der ikke kan parkere på egen grund. Det er imidlertid … Læs mere

Vejtræerne

Efterårsbeplantning, lugning og beskæring af træer og grønt i den hvide by er i fuld gang. Hækken rundt om legepladsen er nu blevet beskåret, så der igen er et åbent udtryk. Desuden er gartneren gået i gang med at fjerne græsbevoksning (ikke blomster) rundt om træerne, da det får stammerne til at rådne. I slutningen … Læs mere