Vejtræerne

Efterårsbeplantning, lugning og beskæring af træer og grønt i den hvide by er i fuld gang.

Hækken rundt om legepladsen er nu blevet beskåret, så der igen er et åbent udtryk. Desuden er gartneren gået i gang med at fjerne græsbevoksning (ikke blomster) rundt om træerne, da det får stammerne til at rådne.

I slutningen af november bliver der plantet to nye vejtræer (Bornholmsk røn) på Kronprinsensvej som erstatning for de gamle, der var rådnet op. Og topskæreren kommer også forbi og skærer vejtræerne fri af ledninger mm.

Endelig vil platantræerne blive skåret længere ned ved næste beskæring.

Bedste hilsner

Christine Jørnø Vestergaard, sekretær i FAB’s vejbestyrelse.