Vejudvalgsmøde

Kære alle naboer, På generalforsamlingen i FAB i februar regner bestyrelsen med at stille forslag om istandsættelse af vores fortorve.  Som forberedelse vil vi meget gerne høre eventuelle synspunkter og forslag, så vi øger sandsynligheden for en beslutning med bred opbakning.  Derfor vil vi gerne invitere alle interesserede beboere i FAB til et åbent vejudvalgsmøde onsdag den … Læs mere