Indefrysning af stigninger i grundskylden

Kære alle Lige denne Bolius-artikel blot til orientering. Den er særlig relevant for personer der IKKE har indgået pensionistaftale med Frb. Kommune. Yderligere relevante informationer kan hentes på Skat.dk Bolius-artikel:Sådan virker den midlertidige indfrysning af stigninger i grundskylden Mvh Claus Kortzau / FAB

Drop salt på glat fortov

I forlængelse af vores diskussion på sidste års generalforsamling om anvendelse af vejsalt ved glatføre om vinteren, er der god information at hente i denne artikel fra Bolius´ hjemmeside.