Indefrysning af stigninger i grundskylden

Kære alle 
Lige denne Bolius-artikel blot til orientering. Den er særlig relevant for personer der IKKE har indgået pensionistaftale med Frb. Kommune. Yderligere relevante informationer kan hentes på Skat.dk

Bolius-artikel:
Sådan virker den midlertidige indfrysning af stigninger i grundskylden

Mvh Claus Kortzau / FAB