Elbilsudvalget

På årets generalforsamling blev det besluttet, at der skulle nedsættes et elbilsudvalg, hvor alle med interesse for emnet kunne deltage. Vi har i løbet af året afholdt to møder i udvalget, hvor der har været gode diskussioner omkring sikre, æstetiske og praktiske løsninger for husejere, der ikke kan parkere på egen grund.

Det er imidlertid udvalgets og bestyrelsens konklusion, at der med de nuværende regler ikke er tilladt at etablere private ladestandere eller elstik ude ved vejen, og vi er derfor for nuværende nødt til at henvise til Frederiksberg Kommune vejledning i forhold til korrekt håndtering af kabler hen over fortovet: https://www.frederiksberg.dk/borger/trafik/kom-rundt-i-byen/elbiler

Elbilsudvalget finder ikke at løsningen er praktisk eller æstetisk holdbar, men indtil der kommer nye regler på området, er det ikke muligt at komme med bedre anbefalinger. Vi følger udviklingen og vil informere om det, hvis der kommer nye og bedre muligheder.

Bedste hilsner
Christine Jørnø Vestergaard, sekretær i FAB’s vejbestyrelse
Dan Strang Søndergaard