Vejsensorer på Jyllandsvej, Kronprinsensvej samt på Folkets Alle

Med henvisning til indkaldelse til den afholdte GF d.  28 feb havde jeg vedlagt  et notat der  redegør for procedure i forbindelse med vejenes evt. overgang til offentlige veje. 

I min beretning  beretningen redegjorde jeg problematikken omkring transitvejene på JV og KV  i FAB området. I henhold til dels lov om private fællesveje -der indeholder bestemmelser om Kommuners pligt til vederlagsfri overtagelse efter nærmere regler – og dels 40 års hævdvunden ret ( da FAB siden da intet har betalt til Frb Kommune for vedligeholdelse etc. ) af nævnte områder,  har jeg nu fået gennemført etablering af vejsensorer på ovennævnte vejområder, således at det kan dokumenteres, hvor stor en del af færdslen der vedrører transittrafik .

Disse sensorer vil blive der i de næste 14 dage. Det er derfor meget vigtigt, at der IKKE parkeres oven på disse  sensorer, da det vil ødelægge registreringen.

Med venlig hilsen
FAB
Claus Kortzau