Ekstraordinær generalforsamling

Kære alle

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i F.A.B. i Lindevangskirkens menighedssal

TIRSDAG DEN 3. DECEMBER 2019 KL. 19.30.

Vejudvalget har afholdt flere møder for at forberede generalforsamlingen. Dagsorden samt bilag udarbejdet af vejudvalget vil blive omdelt i postkasserne ca. 2 uger før.

På generalforsamlingen skal F.A.B. tage stilling til, hvordan foreningen skal reagere på Frederiksberg Kommunes høring af 4. juli 2019 om istandsættelse af vejene i Den Hvide By, så bestyrelsen kan afgive et eventuelt høringssvar fra F.A.B. inden høringsfristen den 15. december 2019.

Da sagen har visse berøringsflader med spørgsmålet om privat eller offentlig vej, vil der på generalforsamlingen også være en indledende drøftelse og en vejledende afstemning om dette emne. Blandt de bilag, som omdeles, vil der være en oversigt over konsekvenser ved hver af de to muligheder.

På F.A.B.’s næste ordinære generalforsamling, som finder sted tirsdag den 18. februar 2020, tager vi den endelige afstemning om, hvorvidt F.A.B.’s veje fortsat skal være private, eller om de skal overgå til offentlig vej.

Ved at spørgsmålet om privat/offentlig vej bliver behandlet på to generalforsamlinger, før der skal stemmes endeligt, bliver der god lejlighed til at folk kan drøfte sagen over hækken mm. og gøre egen stilling op på et oplyst grundlag. Endvidere giver det mulighed for, at vejudvalget kan gå videre med at undersøge eventuelle spørgsmål, som måtte blive rejst på den første generalforsamling.

Mange hilsener, på vegne af bestyrelsen
Le