Parkering

Kære naboer,

Et familiemedlem til en beboer i FAB har i dag fundet nedenstående “trussel” i bilens forrude og rettet henvendelse til bestyrelsen. Det rejser flere spørgsmål, som vi fra bestyrelsen vil forsøge at svare på:

1) Denne seddel er IKKE sanktioneret af foreningens nuværende bestyrelse. Vi har ikke noget kendskab til den ej heller om det er udtryk for en tidligere praksis eller ej. Hvis nogen har kendskab til hvor denne seddel stammer fra eller hvem der uddeler dem, så hører vi gerne om det. 

2) Vi tror ikke at juraen holder. Helt grundlæggende kan vi ikke forhindre andre i at parkere på vores veje. De er private fællesveje uden parkeringsrestriktioner. 

3) Hvis man er generet af udefrakommende parkering i vores område – og det kan vi sagtens forstå at nogen er – så foreslår vi en mere venlig og imødekommende tone fremfor trusler om politianmeldelse mv. I dette tilfælde er trussel endda fremsat mod en beboers familiemedlem – og vi er vel alle enige om, at besøgende familie er velkomne her.

4) Hvis nogen i foreningen ønsker andre parkeringsregler, fx så parkering i området kræver tilladelse, så vil vi opfordre til at man tager initiativ til at udforme konkrete beslutningsforslag som kan fremsættes til beslutning på næste generalforsamling. 

Pva FAB’s bestyrelse
Jacob Bruun, formand, BV4