Opdatering på fortovsprojekt

På foreningens generalforsamling i forrige uge orienterede vi fra bestyrelsen om, at fortovsprojektet var kommet fint i gang. Samtidig kunne vi oplyse om, at fiber-selskabet Norlys gerne ville lægge fibernet samtidig med fortovsprojektet hvis vi kunne bakke op om det. 

Vi har siden haft en meget konstruktiv dialog både med vores nuværende entreprenør og med Norlys og den dialog har nu fundet en rigtigt god løsning som vi på foreningens vegne har takket ja til. Alle parter er meget tilfredse.

Konklusionen bliver, at Norlys lægger fibernet ned i området og at det sker i samarbejde med vores nuværende entreprenør. Det giver os beboere flere valgmuligheder som leverandører af hurtigt internet fremover. 

Samtidig overtager Norlys en betydelig del af udgifterne forbundet med fortovsprojektet, så vores omkostninger i FAB reduceres meget betydeligt selvom kvaliteten af arbejdet vil være uændret. 

Tidsplanen vil være uændret. Vi forventer fortsat at det samlede arbejde færdiggøres primo april. 

Mvh
Jacob Bruun, BV4Formand, FAB