Indkaldelse til generalforsamling

Vi har hermed fornøjelsen af igen at invitere til generalforsamling i menighedslokalet i Lindevang Kirke, Hattesens Allé 12, Frederiksberg

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 20:00-21:30

Fysisk fremmøde på generalforsamlingen kræver gyldigt Coronapas. Har man ikke det – eller er man af andre grunde forhindret i at deltage – så har man mulighed for at stemme vha. fuldmagt.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af sidste års generalforsamlingsreferat
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab for 2021 jf. bilag 1
 5. Eventuelle indkomne forslag
  Pt. ingen indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for 2022 jf. bilag 2
  Afstemning om kontingent for 2022
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  a. Valg af kasserer og sekretær
  b. Valg af tre suppleanter
  c. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 8. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
 9. Eventuelt

Materiale:

Pva. bestyrelsen

Jacob Bruun