Generalforsamling i FAB Den Hvide By 2024

Hermed indkaldes til årets generalforsamling i FAB Den Hvide By, som i henhold til foreningens vedtægter afholdes hvert år i sidste uge i februar:

Generalforsamling i FAB torsdag den 29. februar 2024 kl. 19.30-21.00 i Menighedshuset i Lindevang Kirke. Tilmelding er ikke nødvendig, men vi håber at mange har lyst til at møde op.

Den fulde indkaldelse inkl. bilag kan hentes her: Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af sidste års generalforsamlingsreferat v. sekretær Christine Jørnø Vestergaard
 3. Bestyrelsens beretning v. formand Jacob Bruun
  a) Herunder orientering fra legepladsudvalget
 4. Forelæggelse af regnskab for 2023 jf. bilag 1 ved kasserer Kasper Rise
 5. Eventuelle indkomne forslag
  a) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter jf bilag 2
  b) Forslag fra Jeppe Olivarius om etablering af parkeringsordning jf. bilag 3
  c) Forslag fra Claus Kortzau om udlægning af grus ved Volden jf. bilag 4
 6. Fastsættelse af kontingent for 2024 v. kasserer Kasper Rise
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  a) Valg af sekretær
  b) Valg af kasserer
  c) Valg af suppleanter
 8. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
 9. Evt.

Mvh
Bestyrelsen