Dato for generalforsamling i FAB 2023

Kære alle,

Datoen for årets generalforsamling i FAB Den Hvide By bliver torsdag den 23. februar kl. 19:30-21:00.

Det foregår som sædvanligt i meninghedsrådssalen i Lindevang Kirke.

Tilmelding er ikke nødvendig, men vi håber at mange har lyst til at møde op.

Formel indkaldelse inkl. dagsorden mv. omdeles inden længe, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.

På vegne af bestyrelsen,

Jacob Bruun, BV4, formand