Drop salt på glat fortov

I forlængelse af vores diskussion på sidste års generalforsamling om anvendelse af vejsalt ved glatføre om vinteren, er der god information at hente i denne artikel fra Bolius´ hjemmeside.