Frontispicer

<< Tilbage til vedligeholdelse

Frontispicer, kviste og lignende bibeholdes med hvidmalede småsprossede vinduer.

Da disse bygningselementer er et af byggeriets mest typiske karakteristika og det er derfor vigtigt at de bevares intakte.

Murede frontispicer

De to trekantede frontispicer har tegltag. De to buede frontispicer har zinktag. Da de to små frontispicetyper altid er placeret over en hoveddør, er de hver forsynet med to symmetriske tagrender, som opsamler regnvandet fra de skotrender, der ligger mellem taget og frontispicens tag. Således undgås nedfald af vandstråler omkring hoveddøren, når det regner.

Frontispicer af træ

På bagfacaden af hustyperne I og III findes to kvistlignende frontispicer af træ. Det formodes at træværket oprindeligt har været rødmalet og at tagfladen har været beklædt med zink.

<< Tilbage til vedligeholdelse