Nyhedsbrev

Som registreret bruger på FAB’s websted er du også tilmeldt FAB’s nyhedsbrev, der udsendes som e-mail. Nyhedsbrevene kan være meddelelser fra Vejlaget FAB’s bestyrelse, eller andre informationer, relevante for kvarterets beboere.

Ønsker du at ændre din e-mail adresse, skal du logge ind, og derefter gå til din konto.

I henhold til Vilkår og betingelser for FAB’s websted, er du som registreret bruger obligatorisk tilmeldt FAB’s nyhedsbrev.

Ønsker du ikke at modtage FAB’s nyhedsbrev, kan du blive slettet som bruger på FAB’s websted ved at meddele dit ønske om at blive slettet til Webadministrator.

Bemærk, at du efter sletning af din brugerprofil ikke længere vil kunne logge på FAB’s websted og se det indhold der er forbeholdt medlemmer af Vejlaget FAB.