Udhuse

Udhuse, garager og carporte må ikke opføres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

De oprindelige vaskehuse – normalt til deling mellem 2 eller 4 familier – eksisterer stadigvæk i mere – eller mindre ombygget tilstand. Den del af vaskehusene (wc- og brændeskure) der var opført af træ havde begrænset holdbarhed. Dette forhold har skabt anledning til opførelse af murede udvidelser.
Vaskehusene er ikke nævnt specielt i lokalplanen, men er selvfølgelig, som alle andre elementer i byggeriet omfattet af denne.

Kvarterets beboere har gennem tiderne opført adskillige tilbygninger for at få mere udhusareal.

Originalt vaskehus - et af de få, næsten helt intakte - fotograferet i 1997. Det ses på billedet, at den venstre træskursdel er udskiftet med murværk. Skorstenen, der oprindeligt tjente fyringen i vaskehusets gruekedel, eksisterer stadig og har næsten original form (spidserne mangler) - Foto: Kurt Smith
Originalt vaskehus
Udbygget vaskehus med den oprindelige skorsten bevaret. Den venstre side af bygningen er nedrevet og genopbygget i 2010 - Foto: Kurt Smith
Udbygget vaskehus
Udhus opført i begyndelsen af 2000-tallet. Byggestilen er tilpasset dobbelthusenes med brug af originale eller gamle bygningselementer (vindue og dør) - Foto: Kurt Smith
Udhus
Veranda fra 1910 - fremtræder i dag som havestue med altan på toppen - Foto: Kurt Smith
Havestue
Veranda fra 1920 - senere ombygget til havestue - Foto: Kurt Smith
Havestue
Garagebygning fra 1933 - fremtræder i dag med interessante bygningsdetaljer - Foto: Kurt Smith
Garagebygning
Garagebygning fra 1925 - stilsikkert renoveret i 2009 - Foto: Kurt Smith
Garagebygning
Udhus og carport opført i slutningen Af 1900-tallet.  Taghældning i skel falder væk fra dobbelthusene - Foto: Kurt Smith
Udhus og carport

Tilbage