Tag

Ifølge lokalplanen skal der til tagflader anvendes røde uglaserede vingetegl.

Der anvendes 7 rækker på mansarden. På tagfladen var der oprindeligt 20 rækker, men der er kun plads til 16 rækker med moderne tegl.

Tagryg og -grater er oprindeligt udført ved, at man har lagt tagsten med afskåren vinge med bagsiden opad, så de små tappe var synlige og samtidig forskællet disse tagkanter med mørtel. Således opnåede man et solidt og let udtryk på samme tid.

Se videoer om tagarbejder på "Klik et Håndværk"

Maleri af huse fra kvarteret, udført af Joseph Giesel, (olie på lærred, 65 x 60 cm). Her kan de oprindelige tagsten tydeligt ses og tælles
Originalt tag fra 1905
De små tappe samt forskællingen ses på de omvendt lagte vingetegl - Foto: Kurt Smith
Grater udført som oprindeligt

Tilbage