Skorsten

Hovedskorsten opføres efter original tegning og vandskures.

For at overholde lokalplanens bestemmelse om at man ikke må ændre på bebyggelsens ydre karakter, skal man i tilfælde af nedlæggelse af hovedskorstenen, opføre en attrap.

FAB´s køkkenskorstene er for længst nedlagte pga. manglende anvendelse. Der er nu kun én tilbage (2011).

Skorstenene på vaskehusene er ikke nævnt i lokalplanen. De fleste eksisterer ikke mere pga. udtjent formål, men der findes et lille antal tilbage (2011).

Hovedskorstene og skorstene på vaskehuse var oprindeligt udført med 4 spidser (kamtakker) på toppen. Disse kamtakker er blevet genskabt på mange af de nyrenoverede huse.

Læs mere i anvisningen fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad:

Vejledende tegning af original skorsten udført af Instituttet for Visuel Kommunikation ved Arkitektskolen i København (Mette Koustrup, 1978)
Vejledende tegning af original skorsten
Skorsten udført efter original tegning. Bemærk overgangen mellem tag og skorsten er udført uden inddækning – som oprindeligt - Foto: Kurt Smith
Skorsten udført efter original tegning

Tilbage