Hegn

Hegn mod vej skal enten udføres som de oprindelige stakitter eller som levende hegn.

Da vi ved, at de oprindelige stakitter var rødmalede (man hentede svenskrød maling gratis hos formanden) sigter lokalplanen nok mere til formen end farven.

Se TV2's "Godt begyndt på tur" om opførelse af originalt stakit.

De lave stakitter giver indblik i de mange smukke forhaver.

Tidligere var det tilladt at lave mure, plankeværker, raftehegn etc. ud mod vej – og det er det altså ikke mere ifølge lokalplanen.

Da vore fortove er smalle, er det vigtigt, at hæk og hegnbeplantning mod skel (og vej) ikke rager frem foran skellinjen.

Stakit i original udformning med støbte cementstolper - kopieret efter de originale, hvoraf enkelte eksemplarer stadig forefindes - Foto: Kurt Smith
Stakit i original udformning
Ligusterhæk klippet i en højde, der stadig giver fornemmelse af haverummet uden at give totalt indblik i forhaven. Bemærk det fine samspil mellem vejtræ, hæk og dobbelthuse - Foto: Kurt Smith
Ligusterhæk
Kommunens anvisning, der gælder for levende hegn, hvor det fremgår at hækkens yderside ikke overskrider skellinjen og at frihøjden ind til skellinjen er mindst 2,30 m - Tegning: Frederiksberg Kommune
Kommunens anvisning

Tilbage