Frontispicer

Frontispicer, kviste og lignende bibeholdes med hvidmalede småsprossede vinduer.

Da disse bygningselementer er et af byggeriets mest typiske karakteristika og det er derfor vigtigt at de bevares intakte.

Murede frontispicer

De to trekantede frontispicer har tegltag. De to buede frontispicer har zinktag. Da de to små frontispicetyper altid er placeret over en hoveddør, er de hver forsynet med to symmetriske tagrender, som opsamler regnvandet fra de skotrender, der ligger mellem taget og frontispicens tag. Således undgås nedfald af vandstråler omkring hoveddøren, når det regner.

Stor bue med zinktag - Foto: Kurt Smith
Stor bue
Lille trekant med tegltag - Foto: Kurt Smith
Lille trekant
Stor trekant med tegltag - Foto: Kurt Smith
Stor trekant
Lille bue med zinktag - Foto: Kurt Smith
Lille Bue
De tre frontispicer på hustype I - Foto: Kurt Smith
Hustype I
De tre frontispicer på hustype III - Foto: Kurt Smith
Hustype III
   

Frontispicer af træ

På bagfacaden af hustyperne I og III findes to kvistlignende frontispicer af træ. Det formodes at træværket oprindeligt har været rødmalet og at tagfladen har været beklædt med zink.

Bagside af hustype I med to rødmalede frontispicer af træ - Foto: Kurt Smith
Bagside af hustype I
Frontispicer af træ med tage beklædt med hhv. zink og tagpap - Foto: Kurt Smith
Træfrontispicer

Tilbage