Beplantning

De eksisterende træer på de af lokalplanen omfattede veje må ikke fældes eller beskæres, medmindre Kommunalbestyrelsen har givet tilladelse hertil. Træer i området, der er mere end 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Store og dermed gamle træer er med til at give området karakter – tænk blot på vores vejtræer.

Bemærk, at det også er nødvendigt at ansøge om tilladelse til fældning af et gammelt træ, hvis dette er sygt og dermed evt. i fare for at vælte.

Pæretræ, ca. 20 m højt, beskåret nænsomt i 2009 - Foto: Kurt Smith
Pæretræ
Vandgran plantet ca. 1965 - Foto: Kurt Smith
Vandgran
Blomstrende æbletræ - Foto: Kurt Smith
Æbletræ
Rød - Foto: Kurt Smith
Rød
Blomstrende hvidtjørn - Foto: Kurt Smith
Hvidtjørn
Blomstrende magnolietræ - Foto: Kurt Smith
Magnolia

Tilbage