Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af husene skal overholde Lokalplan nr. 63.

Grundprincippet er, at det skal tilstræbes at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der opnås et bygningsudseende, der ikke bryder med bebyggelsens karakter.

Ved vedligeholdelse af bebyggelsen skal det tilstræbes, at denne fremtræder med oprindelig udformning og farve. For dobbelthusenes vedkommende skal der ligeledes tilstræbes en samtidighed i arbejdets udførelse, således at bebyggelsen fremtræder med et ensartet udseende.

Til de praktiske aspekter af vedligeholdelsen er der god hjælp at hente hos Center for Bygningsbevaring i Raadvad, som i mange år har forsket i vedligeholdelse af ældre bygninger. Der er link til flere af Centrets anvisninger nedenfor.

Se også FAB's linksamling med flere nyttige links til afklaring af juridiske og praktiske forhold i bygge- og vedligeholdelsesarbejdet.

Betingelser

Vejledninger og anbefalinger viderebringes som inspiration og hjælp til vedligeholdelse af vores bygninger.

Ved brug af indhold på 'fab-denhvideby.dk' accepterer brugeren samtidig webstedes betingelser, som bringes i uddrag herunder:

Indhold

Indholdet på webstedet, 'fab-denhvideby.dk' er lavet med stor omhu, men vi kan ikke garantere for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af indholdet. Vejlaget FAB og bidragydere til artikler, informationer og andet materiale kan aldrig holdes ansvarlige for konsekvenser der måtte være ved brugen af dette indhold også uanset om det kan godtgøres at dette skulle vise sig at være unøjagtigt, ufuldstændigt eller forældet.

Vores websted indeholder links til eksterne websider, som vi ingen indflydelse har på og derfor heller ikke kan være ansvarlig for. Ansvaret for funktion og indhold på eksterne sider påhviler alene udbyderen af disse sider.

Ved vedligeholdelses- og byggeopgaver må der altid tages udgangspunkt i den konkrete situation, med assistance fra relevant fagkundskab og kontakt til offentlige myndigheder såfremt gældende lovgivning foreskriver dette.

Tag

TagI følge lokalplanen skal der til tagflader anvendes røde uglaserede vingetegl.

Læs mere...

Skorsten

SkorstenHovedskorsten opføres efter original tegning og vandskures. I tilfælde af nedlæggelse af hovedskorstenen skal opføres en attrap.

Læs mere...

Frontispicer

FrontispicerFrontispicer, kviste og lignende bibeholdes med hvidmalede småsprossede vinduer.

Læs mere...

Vinduer i mansard og tag

MansardvindueFlerfagsvinduer i mansard skal fremstå med hvidmalede småsprossede vinduer, som oprindeligt.

Læs mere...

Vinduer

VinduerVinduespartier i gavle- og facadesider mod vej skal være hvidmalede småsprossede vinduer som oprindeligt.

Læs mere...

Døre

DøreDøre og dørpartiers udseende skal fremstå som oprindeligt og males i overensstemmelse med bygningens karakteristika.

Læs mere...

Facader

FacaderFacader skal fremstå med vandskurede og hvidmalede overflader.

Læs mere...

Sokkel

SokkelHusenes sokler skal altid være sorte.

Læs mere...

Udhuse

UdhuseUdhuse, garager og carporte må ikke opføres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Læs mere...

Hegn

HegnHegn mod vej skal enten udføres som de oprindelige stakitter eller som levende hegn.

Læs mere...

Beplantning

BeplantningTræer i området, der er mere end 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Læs mere...