Orientering om vejovertagelse

13-01-2012 22:40 af Claus Kortzau

I forbindelse med Kommunens tilbud om at overtage FAB´s veje har Frederiksberg Kommune individuelt fremsendt en høringsskrivelse til en del af FAB´s medlemmer.

Vejlaget FAB´s formand har efterfølgende fremsendt en uddybende baggrundsinformation vedrørende muligheden for denne vejovertagelse.

I forbindelse med høringsskrivelsens korte svarfrist har 4 medlemmer af FAB indsendt en skrivelse til Kommunen om en generel udsættelse af svarfristen.

Tilbage