Meddelelser fra bestyrelsen

28-11-2017 18:30 af Claus Kortzau

1 : Hærværk for ca 2 mdr siden blev adskillige biler på Kronprinsensvej udsat for hærværk. Det er ikke blot inden for FAB-området men især også uden for i retning af Sdr. Fasanvej

2: Ca. 3 uger senere sket der på samme vej afbrænding af 3 biler. Politiet har pt. ikke fundet frem til de skyldige. Mønsteret for begge er ikke rettet til bestemte personer og er udført i flæng -

3: som medlemmerne måske har konstateret er der ovenover lysarmaturerne på vejene trukket nye kabler og med ca 150 m´s afstand monteret dobbelt "sandwichboxe" (antenner). Dette er et lukket wi-fi system som Frb. kommune installerer over hele kommunen. Formålet hermed er, at kommunen på sigt vil kunne aflæse forbrug trådløst på denne måde så der ikke skal foretages individuel manuel aflæsning. Vandmålere er for de fleste blevet udskiftet. De nye vil aut. indberette forbrug, da disse også er wi-fi kompatible. Tilsvarende gælder for fjernvarme der har fungeret med radiosignal således at der kan aflæses af en kørende kontrolbil på gaden. Disse ændres ligeledes til wi-fi aflæsning. Da dette er et større projekt forventes dette i praksis først at være tilendebragt inden for ca. halvandet til 2 år. Gas forventes ikke foreløbig at skulle overgå til wi-fi bl.a fordi antallet af gaskunder er lavt og faldende og dermed ikke umiddelbart rentabelt. Hvorvidt Ørsted, (tidl. DONG) kommer til at anvende dette system kan være tvivlsomt, da det etablerede system ejes og er designet af Frb. Forsyning. Teknisk vil det nok være muligt men er som sagt ikke besluttet. Dette vil også kræve at el-målerne udskiftes så interaktivitet med wi-fi kan anvendes.

4: Jyllandvej 9, har fået ny ejer. Det tidligere investeringsfirma fra Mors firma har solgt ejendommen med projekt til et andet fra Jægersborg Alle. FAB , naboerne på Jyllandsvej og genboerne på Folkets Allé følger nøje projektet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen FAB
Claus Kortzau

Tilbage