Høringsfristen forlænges

25-01-2012 10:25 af Claus Kortzau

Vedr. høring: Tilbud om kommunal overtagelse af FAB-vejene

Det skal hermed oplyses at høringsfristen bliver forlænget til den 15. marts d.å. på baggrund af ønsker herom (jfr. også skrivelsen fra FAB 9.01.12). Der vil individuelt blive fremsendt brev herom til de enkelte medlemmer.

Med venlig hilsen
Claus Kortzau, FAB

Tilbage