Basketballstativer på FAB´s veje

14-06-2014 00:30 af Claus Kortzau

Til medlemmerne.

Det har kunnet konstateres gennem længere tid, at der 3 steder henstår Basketballstativer på vore veje ved kantsten eller på fortove (BV, FA og FV).
Bestyrelsen har modtaget klager fra beboere herom.
Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at disse ikke må henstå der.
Ejerne bedes derfor sørge for, at disse hurtigt fjernes.
Det er ok. at man anvender dem, men efter brug skal de tages tilbage til egen grund.

Med venlig hilsen
FAB Claus Kortzau

Tilbage