Nyheder (emne: Skoledistrikter)

26-03-2009 01:00 af Claus Kortzau

Formandens replik til Jan E. Jørgensen

75% af Den Hvide By hører under Søndermarkskolens distrikt!

Læs mere...

25-03-2009 09:08 af Claus Kortzau

Jan E. Jørgensens svar til formanden

Opdelingen vil blive justeret fra skoleåret 2010/11

Læs mere...

18-03-2009 16:04 af Claus Kortzau

Formanden retter henvendelse til Jan E. Jørgensen vedr. skoledistrikter

Hvorfor opdeler Kommunen kvarterets børn mellem 2 skoledistrikter?

Læs mere...