Nyheder

21-04-2008 21:04 af Claus Kortzau

Svar fra Vej & Park vedr. vejbelysning

Vej & Park svarer på formandens henvendelse og beklager pt. at måtte give afslag.

Læs mere...

21-04-2008 09:57 af Claus Kortzau

Brev til Vej & Park vedr. vejbelysning

Formanden argumenterer over for Vej & Park for opsætning af nye lysmaster i forbindelse med kabelnedlægningen.

Læs mere...

11-04-2008 00:00 af Claus Kortzau

Mail vedr. nabohøring (vedr. J36)

Mail fra Bygge- & Boligafdelingen til FAB´s formand vedr. nabohøring

Læs mere...

09-04-2008 10:51 af Claus Kortzau

Brev til Vej & Park vedr. vejbelysning

Formanden beder Vej & Park om at præcisere tidspunktet for opsætning af nye lysmaster.

Læs mere...

08-04-2008 16:43 af Claus Kortzau

Svar fra Vej & Park vedr. vejbelysning

Afslag fra Vej & Park om opsætning af nye lysmaster og armaturer i forbindelse med kabelnedlægningen.

Læs mere...

21-03-2008 13:48 af Claus Kortzau

Brev til Vej & Park vedr. vejbelysning

Formanden anmoder Vej & Park om opsætning af nye standere til vejbelysning.

Læs mere...

06-03-2008 12:00 af Claus Kortzau

Meddelelse om ny vejbelysning

Formandens meddelelse til FAB om at elektricitetsforsyningen af kvarteret skal føres i kabler, nedlagt i jorden og luftledningerne skal fjernes.

Læs mere...

03-03-2008 01:00 af Claus Kortzau

Påbud om lovliggørelse til ejer (vedr. J36)

Påbud om lovliggørelse til ejer af J36

Læs mere...