Lighedsvej 2005, 2010 & 2015

Lighedsvej 1, hustype IIa - 2005
LV1 - 2005
Lighedsvej 1, hustype IIa - 2010
LV1 - 2010
Lighedsvej 1, hustype IIa - 2015
LV1 - 2015
   
Lighedsvej 3-5, hustype IV - 2005
LV3-5 - 2005
Lighedsvej 3-5, hustype IV - 2010
LV3-5 - 2010
Lighedsvej 3-5, hustype IV - 2015
LV3-5 - 2015
   
Lighedsvej 7-9, hustype IV - 2005
LV7-9 - 2005
Lighedsvej 7-9, hustype IV - 2010
LV7-9 - 2010
Lighedsvej 7-9, hustype IV - 2015
LV7-9 - 2015
   
Lighedsvej 11-13, hustype I - 2005
LV11-13 - 2005
Lighedsvej 11-13, hustype I - 2010
LV11-13 - 2010
Lighedsvej 11-13, hustype I - 2015
LV11-13 - 2015
   
Lighedsvej 8, hustype IIa-b - 2005
LV8 - 2005
Lighedsvej 8, hustype IIa-b - 2010
LV8 - 2010
Lighedsvej 8, hustype IIa-b - 2015
LV8 - 2015
   
Lighedsvej 6-4, hustype I - 2005
LV6-4 - 2005
Lighedsvej 6-4, hustype I - 2010
LV6-4 - 2010
Lighedsvej 6-4, hustype I - 2015
LV6-4 - 2015
   
Lighedsvej 2, hustype IIb - 2005
LV2 - 2005
Lighedsvej 2, hustype IIb - 2010
LV2 - 2010
Lighedsvej 2, hustype IIb - 2015
LV2 - 2015
   

Set fra Folkets Allé

FA13 Lighedsvej 1 fra Folkets Allé, hustype IIa - 2005
FA13 LV1 - 2005
FA13 Lighedsvej 1 fra Folkets Allé, hustype IIa - 2010
FA13 LV1 - 2010
FA13 Lighedsvej 1 fra Folkets Allé, hustype IIa - 2015
FA13 LV1 - 2015
   
Lighedsvej 2 FA19 fra Folkets Allé, hustype IIb - 2005
LV2 FA19 - 2005
Lighedsvej 2 FA19 fra Folkets Allé, hustype IIb - 2010
LV2 FA19 - 2010
Lighedsvej 2 FA19 fra Folkets Allé, hustype IIb - 2015
LV2 FA19 - 2015
   

Note: LV = Lighedsvej; FA = Folkets Allé

Tilbage