Jyllandsvej 2015

Folkets Allé 43 fra Jyllandsvej, hustype III
Folkets Allé 43 (fra JV)
Jyllandsvej 23, hustype VI
Jyllandsvej 23
Jyllandsvej 25, hustype V
Jyllandsvej 25
Kronprinsensvej 57 fra Jyllandsvej, hustype I
KV57 (fra JV)
Kronprinsensvej 59 fra Jyllandsvej, hustype I
KV59 (fra JV)
Jyllandsvej 38-36, hustype I
Jyllandsvej 38-36
Jyllandsvej 34-32, hustype III
Jyllandsvej 34-32
Jyllandsvej 30-28, hustype III
Jyllandsvej 30-28
Jyllandsvej 26-24, hustype I
Jyllandsvej 26-24
 

Set fra Kronprinsensvej

Jyllandsvej 25 KV54 fra Kronprinsensvej, hustype V
Jyllandsvej 25 KV54
Jyllandsvej 38 fra Kronprinsensvej, hustype I
Jyllandsvej 38
     

Note: JV = Jyllandsvej; KV Krinprinsensvej

Tilbage