Facadefotos

Som led i lokalplanens overordnede mål – at bevare bebyggelsens arkitektoniske og miljømæssige karakter – har vi fundet det værdifuldt at registrere bebyggelsen set fra vej med jævne mellemrum (5 år). Fotograferingen foregår på én dag i april måned – så vidt muligt – efter evt. snedække og før løvspring.

Gå på opdagelse i kvarteret

Ved hjælp af interaktivt kort kan man se facadefotos og Google Gadevisning.

Serier af facadefotos

Nedenfor er husene registreret i serier for hver vej, således at man starter ved vejens laveste ulige nr. (på venstre hånd) og bevæger sig langs vejens ulige nr. indtil vejen ender, og følger de lige nr. tilbage til udgangspunktet. Hjørneplacerede huse vises også nederst, set fra den tilstødende vej.

Det er også muligt at sammenligne fotos for hvert hus, fotograferet på de (foreløbig) 3 tidspunkter, 2005, 2010 & 2015.

Facadefotos 2005

Facadefotos 2010

Facadefotos 2015

Facadefotos 2005, 2010 & 2015