Betingelser

Ved brug af webstedet, 'fab-denhvideby.dk' accepteres samtidig betingelserne herunder:

Indhold

Indholdet på webstedet, 'fab-denhvideby.dk' er lavet med stor omhu, men vi kan ikke garantere for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af indholdet. Vejlaget FAB og bidragydere til artikler, informationer og andet materiale kan aldrig holdes ansvarlige for konsekvenser der måtte være ved brugen af dette indhold også uanset om det kan godtgøres at dette skulle vise sig at være unøjagtigt, ufuldstændigt eller forældet.

Vores websted indeholder links til eksterne websider, som vi ingen indflydelse har på og derfor heller ikke kan være ansvarlig for. Ansvaret for funktion og indhold på eksterne sider påhviler alene udbyderen af disse sider.

Ophavsret

Indhold på 'fab-denhvideby.dk' er underlagt dansk lovgivning om ophavsret. Reproduktion, ændring, distribution og enhver form for benyttelse uden for rammerne af hvad loven om ophavsret tillader kræver skriftligt samtykke fra forfatteren eller webstedets administrator. Downloads og kopier er udelukkende til personlig, ikke-kommerciel anvendelse. Det er tilladt at linke til dette websted, så længe det tydeligt fremstår som et eksternt link til Vejlaget FAB's websted. Det er derimod ikke tilladt at inkludere nogen del af dette websted som en del af et andet websted.

Privatlivspolitik

Brug af 'fab-denhvideby.dk' er mulig uden at give personlige oplysninger. Dele af indholdet er dog forbeholdt medlemmer af Vejlaget FAB, der efter brugerregistrering har adgang til dette indhold. Personoplysninger givet ved registrering anvendes alene i forbindelse med webstedets funktioner samt i forbindelse med aktiviteter i regi af Vejlaget FAB og oplyses ikke til tredjeparter uden brugerens udtrykkelige samtykke. Webadministrator(er) har (med undtagelse af kodeord) adgang til personoplysninger givet ved registrering samt adgang til log over gennemførte og afviste log-ind. På webstedet vises brugerens fulde navn altid i forbindelse med brugeroprettede kommentarer, annoncer o.l.
For brugerens e-mail-adresse gælder:

  • anvendes i funktionen 'Nyt kodeord' (hvis brugeren har glemt sit kodeord)
  • anvendes til udsendelse af nyhedsbreve (såfremt dette er tilvalgt)
  • vises ikke automatisk, men kun såfremt brugeren selv har valgt at inkludere denne information i en brugeroprettet kommentar, annonce o.l.

Cookies

Når du blot besøger 'fab-denhvideby.dk', placeres der ikke cookies på din PC. Hvis du som registreret medlem logger ind på 'fab-denhvideby.dk', placeres en såkalds session-cookie på din PC med det ene formål at huske at du er logget ind. Denne session-cookie indeholder ikke persondata og den slettes når du logger ud eller når browseren lukkes.

For at få adsgang til de sider og informationer der er forbeholdt brugerregistrerede medlemmer af Vejlaget FAB (via log-ind-funktionen) accepterer du som bruger at der, som ovenfor beskrevet, placeres en session-cookie på din PC og din browser skal således også være indstillet til at acceptere cookies fra det website du besøger. Derimod kan du godt indstille din browser til at blokere for tredjeparts-cookies. Tredjeparts-cookies anvendes ikke på 'fab-denhvideby.dk'.

Regler for registrerede brugere

  • Brugernavn og Kodeord er personlige, og må ikke videregives til andre.
  • Informationer og dokumenter, man som registreret bruger på 'fab-denhvideby.dk' har adgang til, er alene til personlig brug for medlemmer af Vejlaget FAB og må derfor ikke i nogen form videregives til tredjeparter eller anvendes kommercielt.

Spam og sikkerhed

E-mail-adresser på webstedet må ikke bruges til at sende uopfordrede e-mails såsom reklame, informationsmateriale eller anden form for spam-e-mails. I tilfælde af overtrædelse vil misbrug blive anmeldt.

Generelt vil datatransmission via internettet altid rumme en sikkerhedsrisiko, hvorfor en komplet beskyttelse af data mod uautoriseret brug ikke er muligt.

Tilbage